Värdedriven Rådgivning

Vi fokuserar alltid på vad som levererar mest värde till er och era kunder.

Anpassade Lösningar

Våra lösningar och verktyg är baserade på 10+ års erfarenhet och anpassad utifrån era individuella förutsättningar.

Expertkompetens

Vi är specialiserade på att hjälpa små och medelstora företag.

Se våra case studies

Våra Senaste Projekt

Genomlysning Genomlysning
Genomlysning

Till följd av omfokusering av tjänster och en gynnsam marknad har klienten haft explosiv tillväxt, men stressen av den nya storleken, misstagen och ineffektiviterna visade sig snabbt, så de ringde oss. Identifierade förbättringar till ett värde av 150% av nuvarande vinstnivå, en sjättedel i ‘quick wins’.

Nyckeltalsanalys Nyckeltalsanalys
Nyckeltalsanalys

En återkommande kund bad oss hjälpa de sätta ihop nyckeltalen som de ska bygga organisationen runt för att driva tillväxt med bibehållen kvalitet ut mot kund. Vi fokuserade på värdeskapande nyckeltal som inte skulle överväldiga organisationen med arbete och information.

Kundförhandling Kundförhandling
Kundförhandling

Vår klients kund valde med kort tidsram att sänka betalningen för vår klients tjänster, men bibehållen servicenivå, vilket skulle leda till en ren förlust med nästan 1 miljon. Vi gick in och hjälpte de utvärdera sina alternativ och en förhandlingsstrategi som ledde till att deras kund till slut återgick till gällande prisnivå.

35
Antal Projekt
12+
Antal Branscher
25
Antal Kunder

Våra Kunder Kommer Till Oss med Alla Olika Utgångslägen

Stark Tillväxt Stark Tillväxt
Stark Tillväxt

Många av våra kunder har haft nästintill explosiv tillväxt, vilket ofta är målet. Dock så kommer det med sina egna problem, organisationen hänger inte med för den var designad för en verksamhet som var en bråkdel av vad man är nu.

Hur organisationen ser ut är helt beroende på storleken utöver en mängd andra faktorer. Vanliga problem är stress, hos ledningen för att tiden inte räcker till, och hos anställda för att saker drar ut på tiden, och misstag börjar ske, misstag som skadar företagets rykte.

Stagnerande Marknad Stagnerande Marknad
Stagnerande Marknad

Vissa kunder har antingen inte riktigt fått igång tillväxten eller haft sin tillväxt men den har stagnerat. Det innebär låg tillväxt eller negativ tillväxt, man står och stampar lite.

Hamnar man i den här positionen för länge så äts ofta lönsamheten upp. Innan lönsamheten försvinner och majoriteten av dina alternativ och rörlighet med den så är det viktigt att få fart på verksamheten. Världen rör sig snabbt runtomkring dig och att nöja dig vid den här nivån är inte alltid ditt beslut.

Förlusttyngd Verksamhet Förlusttyngd Verksamhet
Förlusttyngd Verksamhet

Våra kunder som har låg eller ingen lönsamhet står inför en särskild utmaning.

Oftast krävs det investeringar för att få igång tillväxten och öka lönsamheten, men man måste först noggrant hitta och analysera lösningarna att satsa på och sen hur man ska finansiera dessa initiativ.

Det finns inte mycket rum för misstag i den här situationen för att hjälpa en undvika de.

Vi skiljer oss från mängden

Fördelar Med Activate

Erfarenhet från Toppnivå

Erfarenhet från att ha hjälpt globala företag på fem kontinenter i över 12+ industrier. Arbetat med världens största management konsultföretag.

Egenutvecklad metodik anpassad för små och medelstora företag

Utarbetad metodik speciellt framtagen för små och medelstora företag med kunskap och erfarenhet från hur stora konsultbyråer hjälper världens ledande företag att stanna i framkant av deras marknader.

Specialist-erfarenhet

Vi är erfarna i att driva egna företag och har ett nätverk av ämnesexperter inom allt från försäljning till reklamfilmsproduktion, allt för att hjälpa er komma dit ni vill.

Urval av Klienter

Våra Nöjda Klienter

se vad de säger

Vår workshop med Activate gav oss verktygen och insikten att fokusera vår energi och verksamhet, vi har sen dess landat flera projekt.

Arthur Izakowicz

VD Meshugene Brothers

1

Vi har använt Activate löpande med allt från marknadsanalyser till investerpresentationer och varje gång levererar de över förväntan, mest imponerad över hur snabbt de förstod vårt företag och vår bransch.

Anders Östlund

Delägare och Vice VD Kiwok

2

Activate var långtidsanlitade som vår strategiavdelning och hjälpte med allt från företagsförvärv till omorganisation och IT implementering. Vårt långa samarbete är vårt yttersta betyg i Jims förmågor. (översatt från Engelska)

Alexander Schnitger

Försäljningschef och Delägare ELL

3

Vi har gång på gång anlitat Activate för rådgivning, varenda gång slås jag av hur Jim kan få oss att komma till botten med utmaningarna, skapa nya insikter och ge oss klarhet i frågorna bara genom hans frågor.

Anita Tunholm

VD och Delägare Arona Omsorger

4

Activate och Jim hjälpte oss med en presentation för investerare och höll en för en stor mobiloperatör å våra vägnar, vad du än har för problem så hittar han en lösning och ser till att det blir gjort.

Anders Björlin

VD och Delägare Kiwok

5

Kontakta oss redan idag

Ta ett möte med oss

Varje företag har sina unika utmaningar, möjligheter , styrkor, svagheter och det är utifrån dessa vi börjar vår diskussion och anpassar lösningarna. Kontakta oss redan idag så tar vi reda på om ert företag passar oss och våra lösningar er.

Kontakta OssLäs Mer

Våra Tjänster

Strategi 1
Analys 2
Implementeringsstöd 3
Kompetensutveckling 4
Fortgående Rådgivning 5
Finansiell Analys 6

Om du inte vet din destination, så leder alla vägar dit brukar man säga. Vi hjälper er klura ut vart företaget är på väg, vad ni måste göra för att komma dit. En framgångsrik strategi måste vara realistisk, ambitiös, ta marknad, konkurrenter och trender i beaktande och framför allt måste den vara förankrad i organisationen för att kunna implementeras. 

En strategi kan ibland ses som en intellektuell övning och därför avfärdas som sak endast förärad stora företag med oändliga resurser, men inget är längre från sanningen. Om en strategi görs rätt så kan den dels spara resurser men också få er i mål mycket snabbare, och spara massa stress längs vägen.

Läs gärna vår Artikel om ‘3 saker de flesta gör fel med sin strategi’ och hör av dig till oss hur vi kan hjälpa dig använda detta som en fördel gentemot dina konkurrenter.

Som företagare möter man ständiga utmaningar, går det bra så behöver organisationen ställa om sig till nya storleken, går det sådär kanske man vill hitta drivarna för ny tillväxt eller bara öka på tillväxten.

Det hjälper att ha en objektiv faktadriven syn på nuläget så att du inte slösar resurser på att lösa symptom och inte kärnproblemet. Analysen inkluderar oftast intervjuer, genomgång av mängder av företagsinformation, konkurrensinformation, regelverk och väldigt ofta en analys av intäkter och kostnader för att förstå värdet och eventuella problemområden.

 

Strategi är viktigt för att veta hur man ska rikta sina resurser initialt, men i dagens föränderliga marknad så borde den mer ses som en startpunkt som ska revideras med jämna mellanrum för att inkludera förändrade förutsättningar och lärdomar. 

På Activate Advisory så brukar vi säga att strategi är 10%, 90% är implementation och där kan allt hända. Implementation är utmaningen att ta tydliga koncept och teorier och implementera de i praktiken med alla utmaningar det innebär, existerande system, dag till dag arbetet och personalutmaningar. Vi jobbar nära dig och hjälper dig se till att din strategi omvandlas till resultat och inte bara blir en fin PowerPoint presentation.

Oavsett bransch och storlek så är dina anställda en av dina största tillgångar, och deras kompetens är deras. Vi är erfarna i att hjälpa klienter med träning och workshops med syfte att höja anställdas kompetens inom vissa områden, som Excel, Problemlösning, Finansiell Analys, Presentation med flera.

En kompetenshöjning av hela eller delar av organisationen kan agera som komplement till projekt och hjälpa företaget ta förändringsarbetet vidare, eller som fristående förbättringsinitiativ.

Områden vi kan erbjuda kompetensworkshops inom

  • Presentation
  • Säljpitch
  • Problemlösning
  • Finansiell Analys
  • Excel som Verktyg
  • Många fler (hör av dig med just dina behov)

Många av våra klienter är pågående projekt där vi ibland tas in med jämna mellanrum för att hjälpa med specifika initiativ, samtidigt som många kombinerar detta med fortgående rådgivning.

Ofta stödjer vi varje eller varannan vecka för att bolla ideer, hjälpa företagare ta sig igenom oförutsedda hinder som alltid kommer upp längs vägen och hålla momentum uppe på förändringsarbetet.

Vi hjälper många av våra klienter med finansiell analys inför förvärv, när de utvärderar olika förbättringsinitiativ eller kostnadsreducering.

Vår styrka ligger i att snabbt förstå värdedrivarna, hantera stora mängder imperfekt data och ta fram konkreta handlingsplaner för att låsa upp det värdet.

Vår Process

1
Möte
1
2
Analys
2
3
Strategi
3
4
Implementation
4

Allting börjar med det första mötet, då vi tar reda på vad dina mål och drömmar är. Vi kommer också in på vilka utmaningar du tampas med just nu och som är de största hinderna för er tillväxt. Därefter diskuterar vi olika lösningar och vilken roll du vill att vi spelar i er resa.

De flesta problemen har väldigt synliga symptom på ytan, stress, misstag, förlorade affärer och liknande. Sanningen är sällan så simpel, varje bra lösning börjar först med att verkligen förstå problemet.  Därför börjar alla förbättringar med en analys som inkluderar intervjuer, research och genomgång av företagsinformation.

När vi väl har en bra förståelse av utmaningarna och de hinder företaget står inför, så tas en strategi fram. Vart är företaget på väg och givet nuvarande situationen, hur tar vi er dit? Vi tar även fram de viktiga områden att arbeta med samt tydliga initiativ och en handlingsplan för att ta er dit. 

Allting börjar med det första mötet, då vi tar reda på vad dina mål och drömmar är. Vi kommer också in på vilka utmaningar du tampas med just nu och som är de största hinderna för er tillväxt. Därefter diskuterar vi olika lösningar och vilken roll du vill att vi spelar i er resa.

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal

Kontakta oss idag

Alla utmaningar du står inför har en lösning, och allt börjar med en bra förståelse för problemet. Därför skadar det inte att träffas och ta ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi kan hjälpa er med just era utmaningar och hur vi hjälpt andra med deras.
 

Kontakta Oss NuVåra Tjänster