Lärdomar

 • Det är viktigt att förstå vad motiven till en ägarexit är, flera vägar kan ta dig dit
 • Bra förståelse av vilken skattemässig påverkan de olika alternativen har är kritiskt
 • Full förståelse av nuläget kan hjälpa dig avgöra hur långt ifrån ni är ert önskade mål
1
Bakgrund
1
2
Problem
2
3
Vad Vi Gjorde
3
4
Resultat
4
 • Ägarna har haft en lång karriär inom sin bransch
 • De har drivit företaget i drygt 10 år, med en lång och tung startsträcka på grund av byråkrati
 • De associerar företaget med en hel del stress och arbete, samt att de börjar närma sig pensionsåldern
 • På grund av den långa startsträckan så är ägarna väldigt trötta
 • De associerar företaget med en hel del stress och givet att de börjar närma sig pensionsåldern så vill de kolla på alternativ för företaget där de inte jobbar operativt
 • Ena ägaren var så pass trött att hen var redo att ge bort företaget för att bara slippa all stress
 • Vi började med en lång workshop för att förstå ägarnas situation och vad deras mål är
 • Utifrån de arbetade vi fram ett antal alternativ, hur de skulle se ut, påverkan på intjäning och alla praktiska detaljer utifrån de
 • Vi hade sedan en diskussion utifrån deras verklighet och arbetade oss fram deras bästa alternativ, och prioriterade de andra utifall det valda stöter på utmaningar
 • Ägarna trodde de ville göra en försäljning av företaget men när de förstod verkligheten och att det de ville uppnå kunde nås på bättre sätt så lades de planerna på is
 • De anlitar en extern chef för att lätta på stressen associerat med företaget så de istället kan fokusera på styrelsearbete
 • De är så pass lättade att de fått tillbaka energin och till och med startat planer på en expansion, från en startpunkt att ena ägaren ville ge bort verksamheten
 • På grund av hur skattereglerna som påverkar små och medelstora företag vid en försäljning så kommer detta alternativ erbjuda mer pengar och även förse deras livsbehov bättre