Lärdomar

 • Att köpa ett företag är ett snabbt sätt att köpa tillgång till omsättning och kompetens – om det görs på rätt sätt
 • För att lyckas med ett förvärv är det viktigt att man förstår allt ur ett kommersiellt, organisatoriskt och juridiskt perspektiv för att undvika risker och säkerställa att förvärvets potential faktiskt finns där
 • Integrationsplanering är en kritisk komponent för att garantera att de synergier och möjligheter du vill åt faktiskt realiseras, alla studier pekar på att 70-90% av förvärv misslyckas
1
Bakgrund
 • Efter att finanskrisen hade stabiliserat sig så hade vår klient fortfarande god lönsamhet och likvida medel
 • Återstoden av deras bransch hade drabbats hårt och många företag som levererade tjänster till de hade tyngre tider men i grunden en solid verksamhet
 • Eftersom branschen i grunden var kritisk för den globala ekonomin så skulle den långsiktigt återhämta sig
2
Problem
 • Företaget visste inte var de skulle börja, skulle de förvärva en konkurrent, en leverantör och isåfall vilken tjänsteleverantör
 • Ledningen hade aldrig förvärvat något företag tidigare och visste inte hur de skulle avgöra alla beslut de stod inför
 • De visste inte heller hur man utvärderar huruvida företaget var en bra affär och till vilket pris
3
Vad Vi Gjorde
 • Vi började med att förstå företagets mål och hur ett förvärv skulle passa in
 • Sedan gjorde vi en så kallad ‘target screening’ där vi filtrerade fram vilka företag och tjänster skulle vara intressanta
 • Vi gjorde ‘due diligence’ på tre företag för att avgöra hur attraktiva de var samt till vilket pris
 • Due Diligence inkluderade att besöka företaget, intervjua ledningen, analysera informationen och samarbeta med andra tjänsteleverantörer för att förstå deras affärsmodell och därför vilka synergier och förbättringar som fanns
4
Resultat
 • Två av företagen föll på att deras underliggande verksamhet inte var tillräckligt attraktiva
 • Det sista företaget var intressant men inte till priset ägarna ville ha. eftersom köpet då skulle kosta mer än klienten hade tjänat på det
 • Vi hjälpte klienten att inte förhasta sig in i ett uppköp som i längden hade kostat de mer än de fått, och en integration mellan det nya företaget hade även tagit upp mycket av ledningens fokus
 • Nu kunde ledningen undvika att sprida sina resurser för tunt och istället fokusera sin tid på sin organiska tillväxtsstrategi