Lärdomar från projektet

 • Varje enskild person har en syn på företagets situation som ofta är centrerad på just det de gör, de har sällan tid eller full insyn i vad andra håller på med – en grundlig genomgång med brett deltagande kompletterad med faktadriven analys är kritiskt för att nå en så nära sanningen bild man kan
 • Det är lätt att missta symptom för grundproblem, så om man inte gräver djupare så försöker man ibland bota symptom men aldrig vad som orsakar det
 • Oavsett hur situationen ser ut, bra eller dålig så är det en bra idé att veta – att ta bra beslut kräver att du vet dina styrkor, svagheter, utmaningar osv.
1
Bakgrund
1
2
Problem
2
3
Vad vi Gjorde
3
4
Resultat
4
 • Kunden hade haft väldigt hög tillväxt, på grund av en gynnsam förändring av affärsmodellen och en stark uppsving i efterfrågan på tjänsterna de erbjöd.
 • Företaget är familjeägt och startade i en friggebod men nu har de fått byta upp kotnoret två gånger
 • De hade precis skaffat ett kontor i en till stad för att täcka västkusten
 • Tillväxten innebar nästan en fördubbling i storlek de senaste fem åren
 • Tillväxten hade skapat ett kapacitetsproblem, de hann helt enkelt inte med allt jobb som kom in genom dörren
 • Eftersom alla anställda jobbade på högvarv så började misstagen hopa sig och stressen satte in
 • Kvaliteten började brista, VDn var duktig på att stiga in men det tog upp alltför mycket tid
 • Eftersom verksamheten var liten så gick de flesta besluten via VDn, men med en avsevärt större verksamhet kom även större volym av beslut, och dennes tidsbrist skapade en flaskhals för alla anställda
 • Activate kom in och gjorde en snabb genomlysning
 • Den innebar intervjuer med anställda, ägarna och kunder för att skapa en helhetsbild svart på vitt över situationen, grundad i fakta
 • Vi identifierade utmaningar, svaga punkter i processer, system, organisation och möjligheterna för förbättringar och tillväxt
 • Vi hjälpte även ledningen tydliggöra sina mål och utifrån nuläget ta fram en väg framåt för att uppnå den på det snabbaste, lönsammaste och mest hållbara sättet
 • Activate identiferade ca 500 000 SEK i så kallade quick wins, kostnadsbesparingar som de kunde göra inom ett par månader
 • Identifierade ytterligare 3-4 miljoner i besparingar med 1 år som tidshorisont
 • Vi tog fram strategier och initiativ för att fria upp VDns tid, på ett sätt som hen var bekväm med att släppa – detta ledde till förnyat fokus på det långsiktiga arbetet
 • Flertalet initiativ identifierades för att förstärka organisationen för att hantera den nya volymen och gå efter ny tillväxt när de är redo
 • Ägarna engagerade Activate ett flertal gånger efter för att hjälpa utveckla specifika verktyg och med implementeringen av de långsiktiga initiativen