Lärdomar

 • Att ha en genomtänkt strategi och fokus på väl valda initiativ som man vet ska leverera stora fördelar i pengar och kvalitet är alltid den första pusselbiten
 • Utan implementering är den bästa planeringen inget värt
 • En perfekt implementering går inte att planera, saker kommer alltid gå emot vad du vill, hoppas och planerar och det är viktigt att du är redo att tackla allt som kommer upp
1
Bakgrund
1
2
Problem
2
3
Vad Vi Gjorde
3
4
Resultat
4
 • Företaget hade upplevt stor tillväxt och tagit in oss för en genomlysning och strategy
 • Vi hade tagit fram en ambitiös tillväxtplan med flera initiativ som även skulle höja kvaliteten
 • Företaget hade mycket ny energi men de anställda arbetade på eller över kapacitet på grund av tillväxten
 • Ägarna och ledningen saknade erfarenhet av att göra större förbättringsprojekt
 • Tillväxten hade skapat hög arbetsbelastning så de anställda var överarbetade och trots initial energi så las initiativen snabbt på is efter vår strategi
 • Utöver tidsbristen så kände de att de inte riktigt visste i vilken ände de skulle börja, och därför skjöt upp på till fördel av brandsläckningsaktiviteter 
 • Vi ville först förstå vad de kände att de hade problem med
 • Utifrån deras problemställningar kom vi fram till ett upplägg som var anpassat efter VDn och IT chefen
 • För den ena så passade ett veckoupplägg där vi hjälpte att driva processen framåt bäst och för den andra en mer flytande roll där vi hjälpte att brainstorma runt vissa initiativ, vad de nästa stegen var och följa upp att det görs
 • Vi hjälpte både VDn och IT chefen att känna sig trygga i förändringsprocessen och att driva förbättringarna framåt
 • Vi hjälpte att få alla anställda engagerade i processerna – en kritisk komponent för framgången
 • Jämfört med de tre första månaderna innan vi kom in och hjälpte med implementationsprocessen skedde nästintill inga aktiviteter, men med vår hjälp hann de ta jättestora steg inom IT, implementering av förändrad värdeproposition och flera stora delar av organisationsförändringen