Lärdomar

 • Investerare utvärderar flera parametrar, ditt team, er idé och storleken på marknaden som några
 • En investerare investerar i er framtid, det ni levererat hjälper de bara förstå hur sannolik den framgången är
 • Alla investerare är inte rätt investerare – deras kontakter, värderingen man får och andra klausuler
1
Bakgrund
1
2
Problem
2
3
Vad Vi Gjorde
3
4
Resultat
4
 • Företaget hade utvecklat en prisvinnande produkt
 • De arbetade i en bransch som var ovillig att ta risker
 • De hade gått igenom allt deras kapital i att utveckla produkten och finansiera studier
 • Pengarna började ta slut och marknaden visade tecken på att lossna, kapital behövdes
 • De hade tagit in pengar från ägarna och en mindre grupp investerare men det krävdes mer
 • Presentationen de hade tagit fram saknade spets och det var inte tydligt varför man skulle investera eller om företaget kunde leverera
 • Vi hade jobbat en del i branschen tidigare så vi var rätt snabbt insatta i produkten, marknaden, konkurrenterna och möjligheterna
 • Vi arbetade fram en helt ny presentation, vi använde vissa delar av den gamla presentationen men tog fram mycket nytt
 • De företag och produktspecifika delarna arbetade vi nära med företaget och presentation arbetades igenom flera gånger med företaget för att få fram spetsen i den
 • Projektet ledde till en starkt förbättrad presentation, den var tydligare med en mer övertygande story, den tog upp alla delar som krävdes med starkare argument
 • Vi förberedde även företaget på hur de skulle presentera samt de frågorna som troligtvis skulle komma upp och gav feedback
 • Företaget lyckades med att ta in över 2 miljoner i kapital för att sikta på nya marknadsaktiviteter