Vad vi lärde oss

 • Kunden har inte alltid rätt, ibland försöker de testa dina gränser
 • Panikreagera aldrig när svåra situationer presenterar sig, det blir aldrig lika bra som en genomtänkt plan
 • Att ha en stor kund är ofta bekvämt och lätt i början men det skapar risk i verksamheten
1
Bakgrund
1
2
Problem
2
3
Vad Vi Gjorde
3
4
Resultat
4
 • Tidigt i klientens verksamhet så blev en av deras kunder väldigt imponerade och hade därför lagt beslag på mycket av vår klients kapacitet, och över 60% av intäkterna kom från en kund
 • Vår klients verksamhet är en långsiktig bransch där de styrs av långsiktiga kontrakt men även personalplanering osv.
 • De erbjuder tjänster i nivåer och det är upp till deras kund att bestämma vilken nivå de är villiga att gå till för varje uppdrag, och för vår klient att godkänna eller neka
 • Det finns vissa stipulationer för att ändra dessa nivåer inom kontraktsperioden
 • Vår klients kund ville på mindre än en vecka sänka nivåerna, en sänkning som innebar 1 miljon mindre i omsättning
 • Då verksamheten är uppbyggd runt en hög servicenivå så hade en sänkning oproportionerligt mycket påverkat lönsamheten, en reducering i omsättning med 10% hade halverat den till 5%
 • En så snabb omställning var inte möjlig med personalen de hade så i upp till ett halvår skulle de få bedriva verksamheten nära på med förlust
 • Vi arbetade tillsammans med kunden för att fram en förhandlingsplan och strategi utifrån deras mål och den kommersiella situationen
 • Vi hjälpte de förstå deras kund och utifrån det hur man borde förhandla
 • Vi koordinerade med advokat och hjälpte med att skapa första versioner av mailkontakt och liknande
 • Scenarioanalys hjälpte kunden förstå deras olika alternativ och utifrån det arbetade vi parallellt med förberedelser utifrån de mest troliga utfallen, så att om det värsta hände så hade de en reservplan på plats och allt förarbete redan gjort
 • Klienten fick en avkastning på ca 9X på sin hjälp 
 • Vi säkrade 45% av intäkterna och deras kund vek sig helt
 • Ca 20% av intäkterna förhandlade vi ner kunden till en lägre servicenivå, och vår klient kunde sänka kostnaderna med motsvarande summa och därmed gå jämnt upp på detta
 • Den sista delen på 45% så valde klienten att istället diversifiera så vi satte igång reservplanen och till slut så hade de en kund inne, vilket lämnade de i en starkare position än innan krisen
 • Totalt så sparade vi all lönsamhet i kronor, stora majoriteten av omsättningen och diversifierade verksamhetens kundbas vilket stärker de långsiktigt