Lärdomar

 • Att mäta alldeles för många nyckeltal motarbetar syftet med den
 • Nyckeltalen och hur de räknas ut måste vara korrekt och trovärdigt nog för dig som företagare att agera på de
 • Ofta blir nyckeltal för ensidiga så man blint fokuserar på en del men helt missar en annan, ex. fokusera på försäljning men inte uppföljning
1
Bakgrund
1
2
Problem
2
3
Vad Vi Gjorde
3
4
Resultat
4
 • Vår klient hade upplevt väldigt stark tillväxt
 • De hade system men de var väldigt fragmenterade och hjälpte med specifika uppgifter
 • Som många små och medelstora företag så mäter de inga specifika tal
 • Företagets resurser hade mångdubblats pga tillväxten, men de visste inte vilken effekt de hade och var de skulle fokusera de
 • Tillväxten hade skapat stress på rutiner och misstagen hopade sig men det var svårt att veta var 
 • Ledningen hade svårt att veta var de skulle sikta företaget eftersom de inte riktigt hur läget såg ut
 • Genom en relativt grundlig analys och förståelse så började nyckeltalen i en bra förståelse för företaget och vad långsiktig hållbar framgång betyder för just de
 • Viktigt var att inte överösa de med nyckeltal – för många skapar arbete och sprider fokus för mycket
 • Nyckeltalen fokuserade på de som de kunde mätas med deras system för att undvika manuellt arbete
 • Ledningen fick tydliga signaler hur företaget presterade och vilken effekt deras intiativ har
 • Nyckeltalsanalysen hjälpte de prioritera sina resurser och fokus mer effektivt
 • När något går bra eller dåligt kan ledningen även med hjälp av nyckeltalen diagnosticera de specifika anledningarna